• the
  • QS BANNER
  • anugerah kecemerlangan
  • bengkel fasilitator
  • 10 STRATEGI STEP1
  • SIQIC3 BANNER WEBSITE
  • WEB-BANNER2
  • qsaur2016-banner
  • davidfrost107983

announcebaru

IPQ ANJUR LATIHAN EKSEKUTIF : 10 LANGKAH STRATEGIK BAGI MEMBANGUNKAN PELAN STRATEGIK UNTUK SESEBUAH INSTITUSI / BAHAGIAN

on .

27 September 2016, realiti dunia perniagaan hari ini yang begitu kompetetif menuntut pemimpin menguasai ilmu pengurusan strategik ini sebaik-baiknya kerana kegagalan berbuat demikian boleh membawa kepada tersingkirnya syarikat dari pasaran. Prof Madya Dr. Haim Hilman Bin Abdullah, Pengarah IPQ UUM telah mengendalikan  program latihan eksekutif untuk beliau bersama-sama berkongsi pengalaman secara teori dan praktikal dalam bidang pengurusan strategik. Beliau memberi penekanan kepda 3 aspek iaitu penggubalan strategi, pelaksanaan strategi dan penilaian prestasi. Secara khususnya, 10 langkah telah dikongsikan untuk membangunkan  pelan strategik dalam sesebuah organisasi sepanjang bengkel tersebut.

WARGA IPQ PERKUKUH KEFAHAMAN PERJAWATAN

on .

Dalam memastikan kelancaran setiap proses gerak kerja warga IPQ, satu taklimat perjawatan telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama, Institut Pengurusan Kualiti yang telah dihadiri oleh semua staf IPQ yang terdiri daripada staf pengurusan dan pelaksana. Tujuan utama taklimat ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kefahaman tentang perjawatan bagi setiap staf IPQ.

newspaper2

Other News                                                                

MAP

Contact Us

QUALITY MANAGEMENT INSTITUTE

Universiti Utara Malaysia

06010 UUM Sintok, 

Kedah Darul Aman, MALAYSIA. 

Tel: +604-928 4651 / 4655

Fax : +604-928 4660 

Email:ipq@uum.edu.my

Webmaster: Siti Hajar Mat Isa

 

CONNECT

 code  logo facebook  twitter
 youtube  scribd  instagram

New Publication

Strategic Plan Fasa 2 Jan Jun