OBJEKTIF KUALITI BPDS

on .

1. Memastikan semua prosedur pentadbiran termasuk pengurusan fail  dan kewangan memenuhi peraturan UUM

2. Memastikan semua staf IPQ memenuhi PBU

3. Menjana pendapatan untuk IPQ melalui projek-projek khas (In house training, e-newsletter, buletin IPQ)

4. Memenuhi KPI IPQ yang telah ditetapkan dalam Pelan Strategik UUM

5. Berfungsi sebagai Sekretariat Anugerah Kecemerlangan UUM dan Anugerah Penyelidikan, Penerbitan, Pengajaran & Pembelajaran, Inovasi Dan Kualiti (APIQ)  

7. Memastikan prosedur pengurusan stor, aset & inventori dipatuhi

8. Memastikan setiap aduan dapat diberi maklumbalas/diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja