OBJEKTIF KUALITI BSKK

on .

1. Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti UUM berteraskan penambahbaikan berterusan Pensijilan MS ISO 9001:2015

2. Berfungsi sebagai seketariat untuk Pensijilan AUN-QA peringkat  program di UUM

3. Mengalakkan cetusan minda yang kreatif dan inovatif staff UUM melalui penganjuran Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Terbuka UUM

4. Melaksanakan program 5S/QE peringkat UUM