MYMOHES

on .

 11

Fungsi utama:

  1. Menguruskan pengumpulan dan pengesahan data untuk keperluan sistem e- anjung MyMohes.
  2. Menyelaras kemasukan data dan menyalurkan maklumat kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui sistem e-anjung MyMohes dari semasa ke semasa.
  3. Mengemaskini data bermasalah bagi keempat-empat modul iaitu modul pelajar, modul staf, modul R&D&C dan modul maklumat institusi. Pengemaskinian dan penghantaran data ini dilakukan sebanyak dua sesi dalam setahun.
  4. Memantau dan menguruskan kualiti data bagi keempat-empat modul.
  5. Menghadiri mesyuarat kualiti data MyMohes di KPM.
  6.  Melaporkan 2 kali setahun perkembangan berkaitan MyMohes kepada Naib Canselor.

PENARAFAN 'BINTANG' MYMOHES

Penarafan 'bintang' MyMohes diperkenalkan untuk:

  1. Menilai kesediaan IPTA dalam pembekalan data berkualiti Sistem MyMohes KPM
  2.  Menilai kecekapan penghantaran data secara keseluruhan

Kriteria penilaian adalah berdasarkan 3 kategori iaitu:-

12

GARIS PANDUAN BAGI PEMARKAHAN DAN PENARAFAN BINTANG     

      Marks                                                 Star                                           

Picture5

PENCAPAIAN MYMOHES BAGI PENGHANTARAN DATA 2019

 Markah Mengikut Modul

Nama Universiti : Universiti Utara Malaysia

No.

Modul

Markah Modul

Markah Diperolehi

Peratus Markah Diperolehi

1

Kategori Format Pelajar

1500

1500

1500.00 / 1500.00 x 100 = 100.00 %

2

Kategori Format R&D

1100

1100

1100.00 / 1100.00 x 100 = 100.00 %

3

Kategori Format Staf

700

700

700.00 / 700.00 x 100 = 100.00 %

4

Maklumat Institusi

1900

1900

1900.00 / 1900.00 x 100 = 100.00 %

 Jumlah Modul: 4

Jumlah Peratus Keseluruhan: 4 modul x 100 = 400

Jumlah Peratus Markah Diperolehi: 400.00

Peratus: 400.00 / 400 x 100  = 100.00  %

Markah Mengikut Format 2019

Kategori

IPTA

Institusi

R&D

Staf

Pelajar

RU

UKM

100

96.97

95.83

92.61

RU

UM

100

100

100

98.38

RU

UPM

98.07

100

100

100

RU

USM

100

100

100

100

RU

UTM

100

91.67

87.5

99.39

Komprehensif

UIAM

100

82.47

98

99.39

Komprehensif

UiTM

100

100

100

93.6

Komprehensif

UMK

84.3

90.97

60.04

59.8

Komprehensif

UMS

100

80.68

92.73

97.24

Komprehensif

UMT

100

100

100

100

Komprehensif

UNIMAS

100

100

100

96.74

Komprehensif

UniSZA

98.25

100

74.04

98.33

Komprehensif

UPNM

100

100

100

100

Komprehensif

UPSI

89.47

100

100

92.47

Komprehensif

USIM

100

98.3

85.54

88.5

Komprehensif

UUM

100

100

100

100

Lain-lain

KUTAR

91.67

0

40

39.29

Lain-lain

PPUM

14.04

0

22.22

15.56

MTUN

UMP

100

100

87.5

99.39

MTUN

UNIMAP

100

100

100

99.85

MTUN

UTeM

100

96.3

95.87

96.86

MTUN

UTHM

95.61

99.31

92.79

97.22

 PENARAFAN SECARA KESELURUHAN 2019

Kategori

IPTA

Institusi

R&D

Staf

Pelajar

RU

USM

100

100

100

100

Komprehensif

UMT

100

100

100

100

Komprehensif

UPNM

100

100

100

100

Komprehensif

UUM

100

100

100

100

Pada keseluruhannya, UUM berada dikelompok teratas daripada 22 buah universiti awam dalam penghantaran data yang mencapai 100% dan kekal mencapai 5 bintang.

Ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penghantaran data iaitu Bahagian Perancangan Korporat, IPQ, UUMIT, Jabatan Pendaftar, Jabatan Hal Ehwal Akademik, Pusat Pengurusan dan Penyelidikan (RIMC) serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penghantaran data MyMohes bagi tahun 2019.