OBJEKTIF STRATEGIK BPK

on .

1. Menyediakan pengurusan gerak kerja Pelan Strategik yang berkualiti dan dinamik

2. Menyediakan pengurusan gerak kerja dan data MyMohes yang berkualiti dan dinamik selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia

3. Memastikan pengurusan data integrasi dapat dikawal selia dalam UUM Dashboard

4. Memastikan KPI Menteri dan Outcome Based Budgetting (OBB) selari dengan KPI Universiti

5. Menyediakan laporan yang berkualiti dalam Projek Khas Universiti

6. Memastikan QS World University Ranking Critical Data dapat diselaras dan mencapai matlamat

7. Memastikan QS World University Rankings Contact Detail dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran

8. Mengurus dan memantau data THE World University Rankings

9. Memantau dan mengurus data UI GreenMetric World University Rankings