UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING

on .

UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING

UI GreenMetric Ranking of World Universities ialah yang pertama dan satu-satunya penarafan yang menilai komitmen setiap universiti yang mengambil bahagian dalam membangunkan infrastruktur yang mesra alam sekitar.

Penarafan mengenai kelestarian alam sekitar mengambil kira lebih 40 indikator, mencakupi 6 skop utama, terdiri daripada infrastruktur (15 peratus), tenaga dan perubahan iklim, (21 peratus), sisa buangan (18 peratus), air (10 peratus) dan pendidikan (18 peratus).

Pencapaian UUM dalam UI GreenMetric Ranking of World Universities

uu

(kemaskini sehingga Julai 2019)

tt