VISI & MISI

on .

VISI

Menjadi peneraju dalam Kecemerlangan Kualiti Universiti.

MISI

Menyediakan perkhidmatan terbaik kepada semua pemegang taruh dalam Kecemerlangan Kualiti Universiti.