PENGENALAN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)

on .

KIK adalah sebuah kumpulan kecil pekerja yang ditugaskan untuk mengenal pasti masalah, menganalisis, mencadangkan dan seterusnya melaksanakan cadangan tersebut setelah dipersetujui oleh pihak pengurusan

·         Keahlian terbuka atau merentasi semua bahagian

·         Terdiri daripada pekerja di pelbagai peringkat jawatan

·         Penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti, selain daripada penyelesaian masalah

·         Teknik penyelesaian masalah dipelbagaikan

·         Memasukkan teknik penjanaan idea kreatif dan strategi penambahbaikan proses