MYMOHES

on .

Picture44

Fungsi utama:

 1. Menguruskan pengumpulan dan pengesahan data untuk keperluan sistem e-anjung MyMohes.
 2. Menyelaras kemasukan data dan menyalurkan maklumat kepada Kementerian Pengajian Tinggi melalui sistem e-anjung MyMOHES dari semasa ke semasa.
 3. Mengemaskini data bermasalah bagi keempat-empat modul iaitu modul pelajar, modul staf, modul R&D&C dan modul maklumat institusi. Pengemaskinian dan penghantaran data ini dilakukan sebanyak dua sesi dalam setahun.
 4. Memantau dan menguruskan kualiti data bagi keempat-empat modul.
 5. Menghadiri mesyuarat kualiti data MyMohes di KPT.
 6. Melaporkan perkembangan berkaitan MyMohes kepada Naib Canselor sebanyak 2 kali setahun.

PENARAFAN 'BINTANG' MYMOHES

Penarafan 'bintang' MyMohes diperkenalkan untuk:

 1. Menilai kesediaan IPTA dalam pembekalan data berkualiti Sistem MyMoheS KPM
 2. Menilai kecekapan penghantaran data secara keseluruhan

Kriteria penilaian adalah berdasarkan 3 kategori iaitu:-

download

GARIS PANDUAN BAGI PEMARKAHAN DAN PENARAFAN BINTANG

1

PENCAPAIAN MYMOHES BAGI PENGHANTARAN SESI II 2012/2013

MASA PENGHANTARAN

download 1

KESEMPURNAAN DATA

download 2

KUALITI DATA : PENILAIAN DIBUAT BERDASARKAN KETEPATAN DAN KESAHIHAN DATA DAN BERDASARKAN JADUAL ANALISA TERPILIH

download 3

PENARAFAN SECARA KESELURUHAN

UUM berada di tangga ke-3 untuk kategori IPTA berfokus dan tangga ke-6 untuk keseluruhan IPTA dengan markah 97.44% (5 ‘bintang’)

download 4

 • UUM mencatat peningkatan markah untuk sesi penghantaran kali ini iaitu daripada 95% kepada 97%. Ini melayakkan UUM mencapai penarafan 5 ‘bintang’.
 • Kualiti data bagi setiap modul akan dipertingkatkan dari semasa ke semasa untuk sesi penghantaran akan datang (September 2013).
 • Terima kasih atas kerjasama semua (UPK-Canselori, Pusat Komputer, Jabatan Pendaftar, JHEA, RIMC dan Kolej Pengajian) dalam menjayakan penghantaran data MyMohes untuk sesi II 2012/2013.